OM TE BEGINNEN, MOET JE BEGINNEN.

Mooi. Je wilt dus aan de slag met jouw persoonlijke project. Hieronder vind je een viertal vragen die je op weg helpen. Je zult zien dat als je net even wat meer aandacht besteedt aan het zorgvuldig opzetten van je project, de kans op het bereiken van je doel aanzienlijk stijgt. Je kunt deze vragen voor jezelf beantwoorden of beantwoorden als voorbereiding op onze eerste coachingsafspraak.

1. Wat wil je precies bereiken?

Hier beschrijf je je concrete doelstelling. Voor veel mensen is het het makkelijkst om eerst de huidige, ongewenste situatie zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven en vervolgens de gewenste situatie zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. In de kloof tussen de huidige en gewenste situatie vind je waarschijnlijk de doelstelling van jouw project.

2. Wat betekent de realisatie van je project voor jou als persoon?

In hoeverre past dit project bij wie je werkelijk bent of bij wie je wilt zijn? In welke zin zal de realisatie van dit project jou veranderen, bijvoorbeeld qua eigenwaarde of zelfvertrouwen? In hoeverre zal de realisatie van dit project ook een 'boost' betekenen voor eventueel andere persoonlijke projecten?

3. Wat ga je doen om je project vol te houden?

Het is niet meer dan normaal dat een project af en toe even tot stilstand komt. Bijvoorbeeld omdat zich iets dringends voordoet op werk- of privégebied. Ook kun je simpelweg tijdelijk even wat minder gemotiveerd zijn om door te zetten. Daarom is het raadzaam om van te voren te bedenken wat je zult doen als een dergelijke situatie, afleiding of demotivatie zich voordoet. Een of meer  'als... dan's...' zijn daarbij erg handig. Bijvoorbeeld: 'Als... ik tijdelijk gedemotiveerd ben, dan...vraag ik mijn partner/zus/broer/vriend/vriendin om support.'

4. Wie betrek jij bij de realisatie van jouw project?

Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die niet alleen anderen vertellen over hun plannen (projecten) maar hen ook betrekken bij die plannen, een grotere kans hebben om hun doel te bereiken.  Wie wil jij vertellen over en betrekken bij jouw project? Aan wie ga jij vragen om jou daadwerkelijk te supporten bij de uitvoering van jouw project? 

Wil je professionele hulp bij het opzetten of realiseren van jouw project ?